ศาลจังหวัดตรัง
( Trang Province Court )

News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังร่วมจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญา ศาลจังหวัดตรังจัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน ส่งใจสู้โควิด” โดยมอบอาหารกลางวัน บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรังเพื่อวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลจังหวัดตรัง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังร่วมประชุมเพื่อวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลจังหวัดตรังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำ

       

     

 

การขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์ โดยไม่ต้องมาศาล

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image